تبلیغات

m46418_stu999.jpg

http://www.IraniTopSite.com , ایرانی تاپ سایت

فوت فایل

معماری فولدینگ

سه شنبه 21 آذر 1396 08:37 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


معماری فولدینگ

ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣ ﻣﻌﻤﺎری در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﯽ ﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺑﻄ ی ه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﺤﻮ ی ﻧﮕﺮشو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات او و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آن ﭼﻪ را ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ و ﻧﺎﻣﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﭘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

دانلود معماری فولدینگ

معماری فولدینگ
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

دانلود معماری فولدینگ


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

سه شنبه 21 آذر 1396 08:36 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

در اﻳﻦ ﺷﯿﻮه ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ واﻗﻊ ﻧﻤﺎﺋﻲ اﻏﺮاق اﻣﯿﺰ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎز ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﯿﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﻲ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ان ﭘﯿﺸﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ

دانلود ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

دانلود ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

قدرت انتقـاد سـازنده

سه شنبه 21 آذر 1396 08:36 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


قدرت انتقـاد سـازنده

نوشته پروفسور هندری وایزنینگر ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، محمدرضا ربیعی مندجی

دانلود قدرت انتقـاد سـازنده

قدرت انتقـاد سـازنده
دانلود مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
خرید و دانلود مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
خرید مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
دانلود و خرید مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
قدرت انتقـاد سـازنده چیست؟
دانلود و خرید مقاله رشته مدیریت
مقاله رشته مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

قدرت انتقـاد سـازنده

 

مقدمه:                        

 انتقاد؛ پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد معاف نیست. انتقاد در کار، وجه مشترک همه­ی ما است که نتایج مطلوب تر را همراه دارد.

انتقاد وسیله­ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. برای بهره­مندی از نتایج سحرانگیز "انتقاد"، شیوه­ی عملی آن را در قالب بیست توصیه تنظیم و جهت استفاده تقدیم می­دارد.

دانلود قدرت انتقـاد سـازنده


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

کنترل کیفیت

سه شنبه 21 آذر 1396 08:36 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


کنترل کیفیت

فصل اول تاریخچه فصل دوم مفاهیم فصل سوم ابزارهای کنترل کیفیت آماری

دانلود کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
دانلود مقاله کنترل کیفیت
خرید و دانلود مقاله کنترل کیفیت
دانلود و خرید مقاله کنترل کیفیت
خرید مقاله کنترل کیفیت
دانلود و خرید مقاله مدیریت
مقاله رشته مدیریت
مقاله مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 667 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

کنترل کیفیت

 

فصل اول : تاریخچه

فصل دوم : مفاهیم

فصل سوم: ابزارهای کنترل کیفیت آماری  

 

 

مقدمه

نگرش کیفیت دارای تاریخی به در ازای عمر انسان در روی زمین است. در مفهوم خیلی ساده و ابتدایی آن انسانهای نخستین غذاها ومیوه های سالم را از ناسالم جدا می کردند و از مصرف غذاها  یا میوه های ناسالم پرهیز می نمودند. به مفهومی دیگر هر فرد مدیر ومسئول کیفیت محصول انتخاب شده بود.

بعدها که انسان در روستا سکونت می کند قسمتی از وظیفه رویکرد کیفیت بر عهده فروشندگان محلی و دوره گردها قرار می گیرد. که کالاها یا محصولات سالم را به دست مصرف کنندگان برسانند.

با گسترش وشکل گیری کارگاههای ابتدایی و دستی در روستاها انتظار تکرار پذیری به کارهای صنعتگران محلی شکل می گیرد و با گسترش تجارت به فراتر از مرزهای روستا، مسئله بازرسی وکنترل صادرات شکل می گیرد. با پیدایش انقلاب صنعتی و فراگیر شدن صنعت استاندارد سازی کالاهای تولیدی  ومنطبق بودن کالاها مطابق با انتظارات مشتری اهمیت بیشتری می یابد. اما برای دستیابی به این مفهوم بیشتر بر بازرسی محصولات تولیدی در پایان خط تولید تاکید می شد چیزی که امروزه بعنوان بازرسی شناخته میشود نه فرآیند کیفیت.

در سال 1924 والتر شوارت از موسسه تلفن بل یک نمودار آماری به منظور بهبود ویژگیهای محصول ارائه داد. بعداً در همان دهۀ داج و دو مینگ که هر دو باز از موسسه بل بودند مفهوم نمونه گیریهای بازرسی 100 درصد را ارائه نمودند. در سال 1946 انجمن کنترل کیفیت در آمریکا شکل گرفت، این سازمان از طریق مقاله ها کنفرانس ها وکلاسهای آموزشی مفهوم کنترل کیفیت را برای همه محصولات و خدمات توسعه وبهبود داد. درسال 1950 ادوارد رمینگ  که مفهوم کنترل کیفیت آماری را از شوارت اقتباس کرده بوده مجموعه ای از سمینارها در مصنوعات روشهای آماری ومسئولیت کیفیت به مهندسین و مدیران ژاپنی ارائه نمود

دانلود کنترل کیفیت


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی

سه شنبه 21 آذر 1396 08:36 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی

ابداعات و فناوری‌های وسیع سالهای اخیر، دسترسی به امكانات ارتباطی، ماهواره‌ای و اینترنت و اثر آن بر مرزهای جغرافیایی

دانلود گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی

گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی
دانلود مقاله گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی
خرید و دانلود مقاله گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكیخرید مقاله گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی
خرید و دانلود مقاله گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی
گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی چیست؟
نقش گمرک در تجارت الکترونیکی چیست؟
دانلود مقاله مدیریت
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

 گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی

 

  ابداعات و فناوری‌های وسیع سالهای اخیر، دسترسی به امكانات ارتباطی، ماهواره‌ای و اینترنت و اثر آن بر مرزهای جغرافیایی و ضرورت‌هایی كه در دنیای معاصر به وجود آمده است بر كسی پوشیده نیست. افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین‌المللی حاكی از ظهور و گسترش روابط جهانی است.

این روابط به عنوان یكی از شرایط تعیین‌كننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال بخش اقتصادی جهانی شدن كه هم تأثیر می‌گذارد و هم تأثیر می‌پذیرد. یك بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است

دانلود گمرك و نقش آن در تجارت الكترونیكی


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

مبانی مدیریت (2)

سه شنبه 21 آذر 1396 08:36 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


مبانی مدیریت (2)

جهان نوین متحد شدۀ ما، بیش از هر چیز از پیامد های غم انگیز پدیده ای که از آن به عنوان سوء مدیریت یاد می شود، آسیب دیده است شایان توجه است که هر چه در جهت کشف

دانلود مبانی مدیریت (2)

مبانی مدیریت
دانلود مقاله مبانی مدیریت
خرید و دانلود مقاله مبانی مدیریت
دانلود و خرید مقاله مبانی مدیریت
خرید مقاله مبانی مدیریت
مبانی مدیریت چیست؟
دانلود و خرید مقاله مدیریت
خرید و دانلود مقاله مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه 
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دانلود جزوه 
دانلود مقاله
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مبانی مدیریت (2)

 

جهان نوین متحد شدۀ ما، بیش از هر چیز از پیامد های غم انگیز پدیده ای که از آن به عنوان "سوء مدیریت" یاد می شود، آسیب دیده است. شایان توجه است که هر چه در جهت کشف به هم پیوستگی روابط میان اجزای تشکیل دهندۀ جهان نوین پیش می رویم، عمق فاجعه آمیز آثار مدیریت ناصحیح بیشتر آشکار می گردد.

نهادهای دولتی متأسفانه، قدرتمندترین اجزای تصمیم گیرنده درسراسر دنیا می باشند و در نتیجه راهکارهای اجرائی که معمولاً توسط همین قبیل نهادها معرفی شده و به عرصۀ عمل در می آیند، بزرگترین لطمه ها را به ماهیت طبیعی یک زندگی صلح آمیز و بالنده برای جامعۀ بشری می زنند

دانلود مبانی مدیریت (2)


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

مبانی مدیریت (1)

سه شنبه 21 آذر 1396 08:35 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


مبانی مدیریت (1)

جهان نوین متحد شدۀ ما، بیش از هر چیز از پیامد های غم انگیز پدیده ای که از آن به عنوان سوء مدیریت یاد می شود، آسیب دیده است

دانلود مبانی مدیریت (1)

مبانی مدیریت
دانلود مقاله مبانی مدیریت
خرید و دانلود مقاله مبانی مدیریت
دانلود و خرید مقاله مبانی مدیریت
خرید مقاله مبانی مدیریت
خرید و دانلود مقاله رشته مدیریت
خرید مقاله مدیریت
دانلود مقاله مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه 
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دانلود جزوه 
دانلود مقاله
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

مبانی مدیریت (1)

 

جهان نوین متحد شدۀ ما، بیش از هر چیز از پیامد های غم انگیز پدیده ای که از آن به عنوان "سوء مدیریت" یاد می شود، آسیب دیده است.

شایان توجه است که هر چه در جهت کشف به هم پیوستگی روابط میان اجزای تشکیل دهندۀ جهان نوین پیش می رویم، عمق فاجعه آمیز آثار مدیریت ناصحیح بیشتر آشکار می گردد.

نهادهای دولتی متأسفانه، قدرتمندترین اجزای تصمیم گیرنده درسراسر دنیا می باشند و در نتیجه راهکارهای اجرائی که معمولاً توسط همین قبیل نهادها معرفی شده و به عرصۀ عمل در می آیند، بزرگترین لطمه ها را به ماهیت طبیعی یک زندگی صلح آمیز و بالنده برای جامعۀ بشری می زنند. ناکفایتی دانش های کاربردی از جمله فنون مدیریتی، در سیاست بازی های به اصطلاح سیاستمداران در دنیای امروز، جامعۀ انسانی را مبتلا به انواع نابسامانی ها و بحران های علاج ناپذیر نموده است.

دانلود مبانی مدیریت (1)


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

قدرت انتقـاد سـازنده

سه شنبه 21 آذر 1396 08:35 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


قدرت انتقـاد سـازنده

نوشته پروفسور هندری وایزنینگر ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، محمدرضا ربیعی مندجی

دانلود قدرت انتقـاد سـازنده

قدرت انتقـاد سـازنده
دانلود مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
خرید و دانلود مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
خرید مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
دانلود و خرید مقاله قدرت انتقـاد سـازنده
قدرت انتقـاد سـازنده چیست؟
دانلود و خرید مقاله رشته مدیریت
مقاله رشته مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

قدرت انتقـاد سـازنده

 

مقدمه:                        

 انتقاد؛ پیچیده، مهم و ضروری است. باید به یاد داشت که هیچ شغلی، از انتقاد معاف نیست. انتقاد در کار، وجه مشترک همه­ی ما است که نتایج مطلوب تر را همراه دارد.

انتقاد وسیله­ای است برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی، تبادل اطلاعات، تاثیر گذاشتن و برانگیختن. برای بهره­مندی از نتایج سحرانگیز "انتقاد"، شیوه­ی عملی آن را در قالب بیست توصیه تنظیم و جهت استفاده تقدیم می­دارد.

دانلود قدرت انتقـاد سـازنده


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

سه شنبه 21 آذر 1396 08:35 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از

دانلود فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
دانلود مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
خرید و دانلود مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
خرید مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
دانلود و خرید مقاله فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها چیست؟
دانلود و خرید مقاله رشته مدیریت
مقاله رشته مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه
مقاله
دانلود پروژه
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از:

¡      بررسی تقسیم کار

¡      بررسی جریان کار

¡      بررسی جا و مکان

¡      کنترل فرمها

¡      کنترل اسناد و سیستمهای بایگانی

¡      اندازه گیری کار

¡      برنامه ریزی شبکه ای ( پرت , سی پی ام , پی دی ام )

تعریف جدول تقسیم کار

تعریف : جدول تقسیم کار جدولی است که نشان می دهد کارکنان سازمان در یک مدت معین, چه کارهایی را انجام می دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن این کارها می کنند .

دانلود فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن

سه شنبه 21 آذر 1396 08:35 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن

چكیده مقاله در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند بنابراین فساد اداری طیف

دانلود فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن

فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن
دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن
خرید مقاله فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن
دانلود و خرید مقاله فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن
خرید و دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن
خرید و دانلود مقاله مدیریت
مقاله رشته مدیریت
دانلود و خرید مقاله رشته مدیریت
فساد اداری
آناتومی فساد
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 216 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن

 

چكیده مقاله 

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده كه در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای كنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور كنترل این پدیده ارائه شده است.

دانلود فساد اداری و شیوه‌ های كنترل آن


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

فرهنگ و مدیریت استراتژیك

سه شنبه 21 آذر 1396 08:35 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


فرهنگ و مدیریت استراتژیك

علم مدیریت استراتژیك گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یك فن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما با این‌حال پرورش، شناخت

دانلود فرهنگ و مدیریت استراتژیك

فرهنگ و مدیریت استراتژیك
دانلود و خرید مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیك
خرید مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیك
خرید و دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیك
دانلود مقاله فرهنگ و مدیریت استراتژیك
خرید و دانلود مقاله مدیریت
خرید مقاله مدیریت
دانلود مقاله مدیریت
پروژه
پایان نامه
پژوهش
جزوه
مقاله
دانلود پروژه
دانلود پایان نامه
دانلود پژوهش
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

فرهنگ و مدیریت استراتژیك

 

علم مدیریت استراتژیك گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یك فن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما با این‌حال پرورش، شناخت و به كارگیری آن نیازمند شاخهٔ بسیار كارآمدی از علم مدیریت است كه تحت عنوان مدیریت استراتژیك در سازمان شناخته می‌گردد.     

در این مقاله با ایده‌های نویسنده پیرامون ضرورت و چگونگی استراتژیك‌نمودن مدیریت فرهنگی كشور آشنا می‌شوید. علم مدیریت استراتژیك گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یك فن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما با این‌حال پرورش، شناخت و به كارگیری آن نیازمند شاخهٔ بسیار كارآمدی از علم مدیریت است كه تحت عنوان مدیریت استراتژیك در سازمان شناخته می‌گردد.

یك تفاوت اساسی میان نظام فرهنگی كشور ما با سایر كشورها وجود دارد كه كار ساماندهی فرهنگ را مقوله‌ای سهل و ممتنع می‌نماید و آن این است كه در بسیاری از كشورها فرهنگ (عمومی، تاریخی و دینی) در خدمت موفقیتهای سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد، در حالیكه در نظام اسلامی‌ ما همهٔ سازمانها و امكانات و توانمندیها در راستای یك هدف ایدئولوژیك و فرهنگی تعریف شده‌اند.

دانلود فرهنگ و مدیریت استراتژیك


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو (نمونه مشابه مسکونی)

سه شنبه 21 آذر 1396 08:34 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو (نمونه مشابه مسکونی)

نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو (نمونه مشابه مسکونی)

دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو
پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو
ساختمان مسکونی اندرزگو
پاورپوینت نمونه مشابهی از خانه های مسکونی
نمونه مشابه مسکونی
دانلود پاورپوینت نمونه مشابه مسکونی
تجزیه و تحلیل خانه مسکونی
نقد و بررسی خانه مسکونی
خانه مسکونی
نمونه خانه مسکونی
معماری نمونه مشابه مسکونی
تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 738 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

ساختمان مسکونی اندرزگو اثر دفتر معماری آینه

آرشیتکت : دفتر معماری آیینه

موقعیت مکانی : تهران

مساحت : 1136.0 متر مربع

سال ساخت : 2015


ساختمان مسکونی اندرزگو در زمینی به مساحت 215 متر مربع در پنج واحد طراحی شده است که هر واحد دارای 3اتاق خواب می باشد، در طبقه همکف پارکینگ، حیاط، ورودی و انبارها قرار گرفته اند، همچنین تاسیسات و فضایی برای فعالیت های ورزشی نیز در زیرزمین قرار دارد. فضاهای داخلی و نمای ساختمان به سادگی و به دور از پیچیدگی طراحی شده اند زیرا ساختمان در کوچه ای باریک قرار دارد و ساختمان های مجاور به صورت نا منظم از متریال ها و ارتفاع های متفاوت ساخته شده اند.

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی اندرزگو (نمونه مشابه مسکونی)


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

سه شنبه 21 آذر 1396 08:34 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

تعداد صفحات انگلیسی 27 صفحه (6910 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 23 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

دانلود تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 341 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
نمونه ترجمه

تاثیر سرمایه گذاری  فناوری اطلاعات  بر اثربخشی  و کیفیت بیمارستان منافع زیادی برای مدیران بهداشت و درمان و همچنین شرکتهای بیمه دارد. مطالعات کمی به بررسی چگونگی سرمایه گذاری بر اثربخشی و کیفیت و یا اینکه آیا سطح سرمایه گذاری در فناوری بهینه تاثیری بر هدایت مطلوب آن میگذارد، صورت گرفته است. تصمیم گیرندگان در مورد مراقبتهای بهداشتی شگفت زده می شوند وقتی رابطه جایگزینی بین پیگیری اثربخشی عملیاتی بیمارستان و کیفیت را می بینند. مطالعه ما شامل تجزیه و تحلیل 2 مرحله خود راه انداز DEA از 187 بیمارستان ایالات متحده برای بیش از 2 سال اثر مستقیم سرمایه گذاری IT بر کیفیت خدمات و اثر تعدیل کننده کیفیت بر اثربخشی عملیاتی است. ...................

دانلود تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص

سه شنبه 21 آذر 1396 08:34 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص

تعداد صفحات انگلیسی 18 صفحه (4613 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 13 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

دانلود سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص

سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
نمونه ترجمه

مغز بخش شگفت آور و پیچیده بدن انسان است و به طور طبیعی مسئول کنترل تمام اندامهای دیگر است. فعالیت عصبی مغز انسان بین هفته 17 و 23 ام پیش از تولد شروع میشود. اعتقاد بر این است که از این مرحله اولیه و در سراسر زندگی، سیگنالهای الکتریکی تولید شده در مغز نشانگر نه تنها عملکرد مغز بلکه وضعیت کل بدن است. این فرض، انگیزه برای اعمال روشهای پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته برای داده عملکردی مغز، شامل الکتروانسفالوگرام (EEG)، مگنتوسفالوگرام(MEG) و توالیهای تصویر رزونانس مغناطیسی کاربردی  (fMRI) را فراهم میکند. اگر چه تاکید در این کتاب بر  EEG و MEG است، برخی تجزیه و تحلیل همزمان ثبت توالی   EEG-fMRI  بیش از حد ممکن، وجود خواهد داشت.
....................................
درک وظایف عصبی و خواص فیزیولوژی عصبی مغز همراه با مکانیسمهای زیر بنایی تولید سیگنال و ضبط آن، با این حال، برای کسانی که از این سیگنال برای شناسایی، تشخیص و درمان اختلالات مغزی و بیماری های مرتبط استفاده میکنند، حیاتی است. ما مغز را با ارائه تاریخچه مختصری از ضبط EEG مقدمه چینی خواهیم کرد.

دانلود سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

جایگزین چربی - بررسی

سه شنبه 21 آذر 1396 08:34 ب.ظ   نویسنده : مهندسی فایل      


جایگزین چربی - بررسی

تعداد صفحات انگلیسی 9 صفحه (2483 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 11 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

دانلود جایگزین چربی - بررسی

جایگزین چربی  بررسی
دسته بندی فایلهای با ارزش سایر رشته ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
نمونه ترجمه
چکیده
کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگیهای شبیه به چربی هستند. ما روند در مصرف چربی در رژیم غذایی که توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزینهای چربی طبقه بندی شده را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزینهای چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزینهای چربی، ذخیره های چربی، شبه  چربی، کم چرب

دانلود جایگزین چربی - بررسی


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()

تعداد کل صفحات ( 7 ) 1 2 3 4 5 6 7

درباره وبلاگ


نویسندگان

 • مهندسی فایل(92)

تحقیق ونتوری متر و اریفیس متر
تحقیق ونتوری متر و اریفیس متر
قیمت 5500 تومان
تحقیق ماشین آلات کشاورزی (دیسک)
تحقیق ماشین آلات کشاورزی (دیسک)
قیمت 6000 تومان
پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری...
پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت کتاب آیین زندگی (اخلاق سیاست)
پاورپوینت کتاب آیین زندگی (اخلاق سیاست)
قیمت 8000 تومان
پاورپوینت کتاب آیین زندگی(اخلاق جنسی)
پاورپوینت کتاب آیین زندگی(اخلاق جنسی)
قیمت 10000 تومان
دانلودپاورپوینت کتاب اخلاق کاربردی (اخلاق معاشرت)
دانلودپاورپوینت کتاب اخلاق کاربردی (اخلاق معاشرت)
قیمت 12000 تومان
دانلود پاورپوینت اخلاق معیشت
دانلود پاورپوینت اخلاق معیشت
قیمت 7000 تومان
پاورپوینت اخلاق نقد
پاورپوینت اخلاق نقد
قیمت 10000 تومان
دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش
دانلود پاورپوینت اخلاق پژوهش
قیمت 8000 تومان
دانلود پاورپوینت آیین زندگی
دانلود پاورپوینت آیین زندگی
قیمت 10000 تومان
پاورپوینت فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی
پاورپوینت فناوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی
قیمت 7000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی
قیمت 12000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش ویکور
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش ویکور
قیمت 10000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش تاپسیس
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش تاپسیس
قیمت 8000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش تاپسیس فازی
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش تاپسیس فازی
قیمت 8000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش محاسبه ناسازگاری
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش محاسبه ناسازگاری
قیمت 12000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش بی مقیاس سازی یا نرمال کردن
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش بی مقیاس سازی یا نرمال کردن
قیمت 5500 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه مدل های غیر جبرانی
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه مدل های غیر جبرانی
قیمت 7000 تومان
تحقیق تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین و روانشناسی وقت
تحقیق تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین و روانشناسی وقت
قیمت 7000 تومان
تحقیق آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره
تحقیق آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره
قیمت 5000 تومان
عناصر الحاقی ساختمان (در و پنجره)
عناصر الحاقی ساختمان (در و پنجره)
قیمت 13000 تومان
ورشکستگی و اثرات آن
ورشکستگی و اثرات آن
قیمت 5500 تومان
پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی( ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان
پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان
قیمت 34000 تومان
پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی
پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت بیمه و ریسک
پاورپوینت بیمه و ریسک
قیمت 7000 تومان
پاورپوینت ریسک های اشخاص
پاورپوینت ریسک های اشخاص
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت انواع ریسک در جامعه
پاورپوینت انواع ریسک در جامعه
قیمت 7000 تومان
پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه
پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه
قیمت 6000 تومان
پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه
پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت ریسک های مسئولیت
پاورپوینت ریسک های مسئولیت
قیمت 7000 تومان
پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی
پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی
قیمت 9000 تومان
مقاله سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMS
مقاله سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMS
قیمت 4000 تومان
کنترل کیفیت و طراحی کالا
کنترل کیفیت و طراحی کالا
قیمت 18000 تومان
تحقیق انواع ترک در ساختمان
تحقیق انواع ترک در ساختمان
قیمت 4500 تومان
مقاله هواشناسی
مقاله هواشناسی
قیمت 4500 تومان
مقاله مالیات بر ارث
مقاله مالیات بر ارث
قیمت 5500 تومان
تحقیق جامع حسابرسی مالیاتی
تحقیق جامع حسابرسی مالیاتی
قیمت 6500 تومان
مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان
مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان
قیمت 6000 تومان
بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش
بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش
قیمت 10000 تومان
تحقیق شیمی و مرمت ساختمان
تحقیق شیمی و مرمت ساختمان
قیمت 6000 تومان
بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان
بهره وری،مدیریت در بخش ساختمان
قیمت 13000 تومان
زندگی نامه بیدل دهلوی
زندگی نامه بیدل دهلوی
قیمت 4000 تومان
تحقیق کلی افت تحصیلی
تحقیق کلی افت تحصیلی
قیمت 4000 تومان
معرفی برخی از کاخهای ایران
معرفی برخی از کاخهای ایران
قیمت 3000 تومان
مقاله جامع انقلاب
مقاله جامع انقلاب
قیمت 4000 تومان
تحقیق کلی در مورد گل رز
تحقیق کلی در مورد گل رز
قیمت 3500 تومان
پاورپوینتی کامل درباره پلکان آسانسور و رامپ
پاورپوینتی کامل درباره پلکان آسانسور و رامپ
قیمت 12000 تومان
سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی از سال 84 تا سال 94
سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی از سال 84 تا سال 94
قیمت 14000 تومان
پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت استهلاک سرمایه (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
پاورپوینت استهلاک سرمایه (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)
قیمت 7500 تومان
پاورپوینت تئوری بازارهای مالی
پاورپوینت تئوری بازارهای مالی
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک
پاورپوینت-مدیریت استراتژیک و مکاتب مدیریت استراتژیک
قیمت 6000 تومان
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
قیمت 14000 تومان
پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
قیمت 7500 تومان
پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها
پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت ماتریس گروه مشاوره بستون(BCG)
پاورپوینت ماتریس گروه مشاوره بستون(BCG)
قیمت 8500 تومان
پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
پاورپوینت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
پاورپوینت ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
قیمت 9000 تومان
پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن
پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن
قیمت 9000 تومان
پروژه و تحقیق-انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی
پروژه و تحقیق-انرژی بادی و طراحی و ساخت نیروگاه بادی
قیمت 5000 تومان
پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان
پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان
قیمت 9000 تومان
خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی
خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی
قیمت 6000 تومان
بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری
بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری
قیمت 5000 تومان
پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان
پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان
قیمت 11500 تومان
تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش ب...
تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری
قیمت 14000 تومان
پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهر...
پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری
قیمت 14000 تومان
آریا باکس
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
لینک باکس هوشمند سی باکس
عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه فروش فانی بافت خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت 98 پست خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی گن ساعت شنی - گن ساعت شنی دستگاه کوچک کننده بینی آیدان - دستگاه کوچک کننده بینی آیدان تینا وب - تینا وب پشتی طبی باراد - پشتی طبی باراد خرید اینترنتی عینک آفتابی - خرید اینترنتی عینک آفتابی خرید گن لاغری مردانه - خرید گن لاغری مردانه سلطان موزیک - بزرگترین مرجع موسیقی جهان دانلود فیلم خارجی - دانلود فیلم خارجی, دانلود فیلم جدید، دانلود سریال جدید, دانلود روز تبادل لینک تبادل لینک پاور بانک ارزان